E
E
E-Admission
Search
K
💬

การค้นหาโครงการ

PSU Admission system
เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่หน้าแรกของระบบซึ่งแสดงโครงการที่มีการเปิดรับทั้งหมด ในช่วงเวลาดังกล่าว
 1. 1.
  อาจมีโครงการที่เปิดรับเยอะ ผู้ใช้สามารถเลือกค้นหาด้วย “ชื่อโครงการ” โดยสามารถระบุชื่อโครงการเพียงแค่ บางส่วน หรือคลิกเลือกค้นหาจาก “คณะที่เปิดรับ” เลือกคณะที่เปิดรับ จากนั้นคลิกปุ่ม "Search"
 2. 2.
  ผลการค้นหาจะแสดงในส่วนด้านล่างของหน้าจอ (หากมีมากกว่า 1 หน้า สามารถคลิก
  เพื่อไปยังหน้าถัดไปได้ )
 3. 3.
  คลิกบนแถบชื่อโครงการที่ต้องการสมัคร จะเห็นรายละเอียดของโครงการ ตัวอย่างดังรูป