E
E
E-Admission
Search
K
💬

สมัครโครงการ (รับตรง)

PSU Admission system
เป็นโครงการที่ต้องสมัครก่อน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จึงจะมาเลือกอันดับคณะ สาขาวิชา ในช่วงเวลา ที่ระบบเปิดให้เลือกอันดับ
เมื่อคลิก "สมัครโครงการ" ระบบจะแสดงกล่องข้อความให้ยืนยันการสมัครดังรูป
คลิกปุ่ม "ยืนยันการสมัคร" จากนั้นระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนดังรูป และระบบจะมีการส่งอีเมลรายละเอียดการสมัคร ส่งไปยังอีเมลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบ
เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว โครงการที่สมัครจะแสดงในหน้าโครงการของฉัน ตัวอย่างดังรูป
คลิกที่แถบชื่อโครงการ เพื่อชำระเงินค่าสมัคร โครงการรับตรงจะต้องชำระเงินค่าสมัครก่อน จึงจะเลือกอันดับ คณะ สาขา และสามารถพิมพ์ที่อยู่จัดส่งเอกสารได้
💡
หมายเหตุ : ถ้าไม่อยู่ในช่วงเลือกคณะ สาขาวิชา เมื่อคลิกปุ่ม “เลือกคณะ สาขาวิชา” จะ แสดงกล่องข้อความ ตัวอย่างดังรูป