E
E
E-Admission
Search
K
💬

แก้ไขการสมัครโครงการ

PSU Admission system
การแก้ไขโครงการที่สมัครไปแล้ว ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่เปิดให้แก้ไขโครงการเท่านั้น เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าแรก "โครงการที่เปิดรับ"
ให้ผู้ใช้คลิกเลือกเมนู "โครงการของฉัน"
คลิกเลือกรายการโครงการที่ต้องการแก้ไข
จากนั้นคลิกปุ่ม "แก้ไขการสมัครโครงการ"